15.04.2021 г.

История на дерматоскопията

Дермоскопия, известна като повърхностна микроскопия, дерматоскопията и епилуминисцентна микроскопия, е неизвазивна (неоперативна) диагностична техника за проследяване на различни кожни образувания...
Стар дерматоскоп
  • През 1987 г. Pehamburger развива структурния анализ и идеята за епилуминисцентна микроскопия.
  • През 1989 г. се появява първият ръчен монокулярен дерматоскоп и се провежда консенсус относно дефинициите и “метафоричната” терминология, която се използва.През 1994 г. W. Stolz въвежда ABCD правилата в дерматоскопията, където А = Асиметрия (Asymmetry), В = Резки граници (Border sharpness), C = Цветове (Colours) - светло кафяво, тъмно кафяво, черно, червено, бяло, синьо-сиво), D = Дерматоскопски структури (Dermatoscopic structures) - точки, глобули, безструктурни области, разклонени лъчи.
  • През 1996 г. Menzies въвежда свой метод.
  • През 1998 г. Geppi Argenziano създава 7 точкова система, която се прилага след като първо се реши дали лезията е меланоцитна.
  • През 2000 г. Peter Soyer и съавтори свикват консенсус среща чрез интернет и въвеждат 3 точковата система, при която една лезия трябва да се смята за подозрителна, ако има асиметрия в цветове и структури, атипична пигментна мрежа и синьо-бели структури.
  • През 2007 година Harald Kittler представя нов алгоритмичен метод базиран върху структурен анализ за диагноза на пигментните кожни лезии. 
Повече за дермоскопията и какви изследвания може да се правят с нея
Прецизна диагностика с ръчен дерматоскоп и видеодерматоскоп

Прием на пациенти