3.07.2017 г.

Прецизна диагностика с ръчен дерматоскоп и видеодерматоскоп

Дермоскопиятa може да повиши до 35% диагностицирането на меланома. Немеланомният кожен рак е много по-чест от меланом. Той може да бъде покрит с коричка, разязвяване или кървене.
Кожата се наблюдава чрез микроскоп посредством контактна (имерсионна) течност или микроскоп с поляризирана светлина, без осъществяване на контакт, с цел да се намали светлинното разпръскване.
...ръчен дерматоскоп и видеодерматоскоп

Ръчен дерматоскоп

Идеята е развита през 80-те години на 20-ти век като устройството увеличава 10 пъти. Дерматоскопът елиминира отблясъка на кожната повърхност, като позволява да се видят по-дълбоки структури. Светлината на дерматоскопа може да е неполяризирана (естествена) и се използва течност между уреда и кожата или поляризирана без контактна течност.

Видеодерматоскоп

Видеодерматоскоп
Видеодерматоскопът е дерматоскоп (с увеличение 15 пъти) с прикрепен към него фотоапарат, който е свързан чрез оптичен кабел към компютър.
Чрез специален софтуер образът от дерматоскопа и екрана на фотоапарата се прожектират на екрана на компютъра в реално време.
Образът се запаметява в електронния картон на пациента и чрез ABCD правило или 7 точкова система се определя вида на лезията.


В хода на времето се наблюдават и сравняват различни невуси или други образувания.Прием на пациенти