Публикации

Монография

Миланов, И., Миланова, А.
Лечение и невромодулация с ботулинов токсин.
Медицина и физкултура
София, 
2017

Глава от учебник

Миланова, А., Миланов, И.
Увреждания на нервната система при кожни заболявания.
В: Неврология.
Миланов, И. под ред.,
Медицина и Физкултура,
София,
2012,
926-958.
Монография 

Миланова, А.
Основни принципи на приложение на 12–те минерални соли на д-р Шуслер. Практически съвети. Клиничен опит.
2013