5.02.2014 г.

Какви са рисковете свързани с “картографирането на бемките”

“Картографирането на бемките” е сравнително нова процедура и се счита за експериментална за много дерматолози, тъй като не е доказано да спасяват човешки животи. 

Както всички скринингови методи “картографирането на бемките” не е без рискове:

3.02.2014 г.

Изследване чрез спектрометричен анализ на коса (Hair Tissue Mineral Analyses)

Какво е спектрометричен анализ на коса

Косата е дългосрочната памет на организма. Тя прави постоянен запис за състоянието му, подобно на пръстените в стеблото на дървото. Коса дълга около 6 см. ще ни даде 6 месечна история на това какво се случва в тялото, тъй като тя расте приблизително с 1 см. на месец.

Спектрометричният анализ на коса е отлично средство, за да се идентифицират химични токсини в човешкото тяло, както и витаминните и минерални дефицити, които те предизвикват.