5.02.2014 г.

Какви са рисковете свързани с “картографирането на бемките”

“Картографирането на бемките” е сравнително нова процедура и се счита за експериментална за много дерматолози, тъй като не е доказано да спасяват човешки животи. 

Както всички скринингови методи “картографирането на бемките” не е без рискове:

3.02.2014 г.

Изследване чрез спектрометричен анализ на коса (Hair Tissue Mineral Analyses)

Какво е спектрометричен анализ на коса

Косата е дългосрочната памет на организма. Тя прави постоянен запис за състоянието му, подобно на пръстените в стеблото на дървото. Коса дълга около 6 см. ще ни даде 6 месечна история на това какво се случва в тялото, тъй като тя расте приблизително с 1 см. на месец.

Спектрометричният анализ на коса е отлично средство, за да се идентифицират химични токсини в човешкото тяло, както и витаминните и минерални дефицити, които те предизвикват.

2.02.2014 г.

История на дерматоскопията

Дермоскопия, известна като повърхностна микроскопия, дерматоскопията и епилуминисцентна микроскопия, е неизвазивна (неоперативна) диагностична техника за проследяване на различни кожни образувания...

31.01.2014 г.

Кой е подходящ за “картографиране на бемките”

Терминът “картографиране на бемките” обикновено се отнася до програма за наблюдение на лицата, изложени на висок риск от злокачествен меланом. 
Медицинското изследване “Картографирането на бемките” е особено полезно за хора, които имат:

30.01.2014 г.

Какво е автоматично броене на бемките

Автоматизиран софтуер изброява бемките при първо заснемане, както и при следващите проследяващи прегледи. Допълнително бемките се разпознават по големина интензивност на цвета, формата, като тези черти се сравняват със всички останали заснети бемки от дадения човек.