30.01.2014 г.

Какво е автоматично броене на бемките

Автоматизиран софтуер изброява бемките при първо заснемане, както и при следващите проследяващи прегледи. Допълнително бемките се разпознават по големина интензивност на цвета, формата, като тези черти се сравняват със всички останали заснети бемки от дадения човек.

Отделни невуси могат да се наблюдават в детайлна резолюция. Това е функция, която позволява две снимки от една и съща част от тялото, но направени в различно време да бъдат сравнени.
Разбира се този софтуер не може да се използва като заместител на клиничната оценка от лекар-дерматолог.

Прием на пациенти