16.06.2021 г.

Кой е подходящ за “картографиране на бемките”

Терминът “картографиране на бемките” обикновено се отнася до програма за наблюдение на хората, изложени на висок риск от злокачествен меланом. 
Медицинското изследване “Картографирането на бемките” е особено полезно за хора, които имат:
  • Много бемки (повече от 50-100).
  • Дисплазия или нетипични невуси – бемки, които са големи, с необичаен цвят или форма.
  • Бемки по гърба, които трудно могат да се “държат под око”.
  • Анамнеза за меланом.
  • Фамилна анамнеза за меланом.
  • Светла кожа и бемки, които са били силно изгорели на слънце.